Recruitment

The National Induction Programme for Teachers (NIPT), is a cross-sectoral support service for newly qualified teachers (NQTs) under the remit of the Teacher Education Section of the Department of Education and Skills (DES).   


VACANCY FOR POST OF DIRECTOR

There is a full-time secondment opportunity for the position of Director in the Dublin West Education Centre

Application form and full criteria for the position are available to download at https://cpd.dwec.ie/recruitment/

Closing date for the above position is: 3 pm on 13 August 2020


FOLÚNTAS DO PHOST STIÚRTHÓRA

Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar

Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil ag https://cpd.dwec.ie/recruitment/

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3 i.n. 13ú Lúnasa 2020