Select your language

Fáilte

Mary OCallaghan National Coordinator

Fáilte go dtí an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM)  Is seirbhís tacaíochta muid atá mar chuid de sheirbhís Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (FGL) na Roinne Oideachais.

Is í aidhm an CNIM tacú le hionduchtú múinteoirí nuacháilithe bunscoile agus iar-bhunscoile isteach i ngairm na múinteoireachta ar aon dul le riachtanais na Roinne Oideachais agus beartais na Comhairle Múinteoireachta ar ionduchtú agus ar chontanam an oideachais do mhúinteoirí lena n-áirítear Droichead, an Creat Comhtháite Ionduchtaithe Gairmiúil do MNCanna.

Seoladh an suíomh gréasáin seo i 2016 agus déantar é a nuashonrú go rialta le heolas, acmhainní cuí, ábhair, sonraí imeachtaí a bheidh ann go luath agus tuilleadh. Tá súil agam go dtaitneoidh sé leat a bheith ag brabhsáil ar an suíomh seo, agus ba bhreá linn aiseolas a fháil uait. 

Mary O'Callaghan

Comhordaitheoir Náisiúnta CNIM