Select your language

Slí Thraidisiúnta

Is é Droichead an próiseas nua comhtháithe ionduchtaithe do mhúinteoirí agus tá sé ar fáil do bhunmhúinteoirí agus d’iar-bhunmhúinteoirí araon.  

Tá na próisis thraidisiúnta maidir le Promhadh, Fostaíocht Iar-cháilíochta agus Clár na gCeardlann Ionduchtaithe scortha nó ag teacht chun deiridh.

Tá sé tábhachtach a rá gurb é Droichead an t-aon bhealach ionduchtaithe do gach bunmhúinteoir agus iar-bhunmhúnteoir a cláraíodh ón 1 Meitheamh 2020.

Ba chóir do mhúinteoirí atá ag iarraidh eolas ar phróiseas Droichead cliceáil anseo

Ba chóir do mhúinteoirí atá ag iarraidh eolas ar Cheardlanna Ionduchtaithe cliceáil anseo

Ba chóir do mhúinteoirí atá ag iarraidh eolas ar Thacaíocht Scoile cliceáil anseo

Seol ceisteanna faoin bpróiseas traidisiúnta chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

01 probation en1