Select your language

Pleanáil Gearr-Téarmach

Short-Term Planning Guidelines GA

Short-Term Planning Guidelines GA
Pleanáil & Ullmhúchán Gearrthéarmach - Dréacht - Threoirlínte Bunscoil
Download
Machnamh Seachtainiúil Samplach Leid-cheisteanna Bunscoil
Download
Plean Ghearrthéarmach Seachtainiúil a Leagan Amach – Na Ceannteidil a Mhíniú
Download

Short-Term Planning Templates GA

Short-Term Planning Templates GA
Machnamh Seachtainiúil Teimpléad Samplach Bunscoil
Download
Pleanáil Ghearrthéarmach Seachtainiúil Teimpléad Samplach (agus CTB san áireamh ann) Bunscoil
Download

Short-Term Planning Samples GA

Short-Term Planning Samples GA
Rang a Dó – Tíreolaíocht Plean Samplach Bunscoil
Download
Rang a Dó – Stair Plean Samplach Bunscoil
Download
Rang a Dó – Mata Plan Samplach Bunscoil
Download
Rang a Dó – Eolaíocht Plean Samplach Bunscoil
Download
Rang a Dó – Corpoideachas Plean Samplach Bunscoil
Download
Naíonáin Shinsearacha – Tíreolaiocht Plean Samplach Bunscoil
Download
Naíonáin Shinsearacha – Mata Plan Samplach Bunscoil
Download
Naíonáin Shinsearacha – Eolaíocht Plean Samplach Bunscoil
Download
Naíonáin Shinsearacha - Stair Plean Samplach Bunscoil
Download
Ábhair Ghaolmhara: