Select your language

Pleanáil Fad-Téarmach

Long-Term Planning Guidelines GA

Long-Term Planning Guidelines GA
Plean Fadtéarmach Samplach a Leagan Amach – Na Ceannteidil a Mhíniú Bunscoil
Download
Dréacht-Threoirlínte don Phleanáil Fhadtéarmach Bunscoil
Download

Long-Term Planning Templates GA

Long-Term Planning Templates GA
Teimpléad Samplach don Phleanáil Fhadtéarmach (agus Curaclam Teanga na Bunscoile san áireamh)
Download
Ábhair Gholmhara: