Select your language

Pleanáil Riachtanais Speisialta Oideachais

Class Profile GA

Exploring Learning Resources
Download
Droichead - Seicliosta Pleanála don Fhoghlaimeoir - Iar-bhunscoil
Download
Droichead – Seicliosta don Mhúinteoir Oideachais Speisialta (MOS) - Iar-bhunscoil
Download
Droichead - Spriocanna a leagan amach - Iar-bhunscoil
Download
Droichead - Plean Tacaíochta don Scoláire – Iar-bhunscoil
Download
Droichead – Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) Sraith Straitéisí don Mheasúnú Neamhfhoirmiúil – Iar-bhunoideachas
Download
Droichead - Scóir Chaighdeánacha a Thuiscint - Iar-bhunscoil
Download