Select your language

Tacaíocht Pleanála do MNC

Chun go n-éireoidh leat mar mhúinteoir agus tú ag ullmhú, tá sé an-tábhachtach díriú roimh an cheacht ar an méid a bheidh le foghlaim ag na daltaí.  Tacaíonn na hábhair sa roinn seo leat chun é sin a dhéanamh.


Ábhair Thacaíochta

Tá treoirlínte, teimpléid agus pleananna samplacha ar fáil chun tacú le pleanáil sna ranganna príomhshrutha agus i ranganna speisialta/ suíomhanna príomhshrutha.