Select your language

Tacaíocht Scoile

Caithfidh scoileanna ar mhaith leo cuairt tacaíochta scoile Foirm Iarratais ar Thacaíocht Scoile Droichead a líonadh isteach. Nuair a iarrann an Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla tacaíocht, caithfidh an Príomhoide an chuairt a cheadú sula gcuirtear an fhoirm isteach.