Select your language

Ceardlanna Ionduchtaithe

 NIPT and ESCI logos

Tá Ceardlanna Ionduchtaithe NIPT, a éascaíodh roimhe seo i gcomhar le líonra  ESCI, ar fáil anois ar líne amháin trí ardán foghlama ar líne an NIPT https://onlinelearning.teacherinduction.ie. Is féidir le MNC bunscoile agus iar-bhunscoile na ceardlanna seo a oscailt agus a bheith páirteach iontu ag am a oireann dóibh féin.

Tá Ceardlanna Ionduchtaithe ar oscailt do gach MNC chun tacú lena n-oiliúint ghairmiúil. Cé nach cuid riachtanach de phróiseas Droichead iad, úsáideann mórchuid MNCanna iad mar ghníomhaíocht bhreise foghlama gairmiúla.

Ba cheart do MNCanna clárú le d’Ionad Oideachais áitiúil

Brúigh anseo

Cláraigh do Cheardlanna Ionduchtaithe CNIM ar Líne

Brúigh anseo