Select your language

Ceardlanna Ionduchtaithe

Tá Ceardlanna Ionduchtaithe NIPT, a éascaíodh roimhe seo i gcomhar le líonra ESCI, ar fáil anois ar líne amháin trí ardán foghlama an CNIM. Is féidir le MNC bunscoile agus iar-bhunscoile na ceardlanna seo a oscailt agus a bheith páirteach iontu ag am a oireann dóibh féin.

Tá Ceardlanna Ionduchtaithe ar oscailt do gach MNC chun tacú lena n-oiliúint ghairmiúil. Cé nach cuid riachtanach de phróiseas Droichead iad, úsáideann mórchuid MNCanna iad mar ghníomhaíocht bhreise foghlama gairmiúla.

Is féidir le MNCanna clárú do Cheardlanna Ionduchtaithe an CNIM anseo.

Screenshot 1