Select your language

Eolas do MNCanna

Droichead GA PP

Polasaí Droichead: An Chreatlach Ionduchtaithe Ghairmiúil Chomhtháite
Download
Pointí Eolais Tábhachtacha faoi Droichead
Download
Caighdeáin Droichead Iar-Bhunscoile
Download
Droichead Treoir Thapa don MNC Iar-Bhunscoile
Download
Seicliosta don MNC
Download
Droichead - Cnuaschruinniú 2 -Loga Foghlama - Iar-Bhunscoil
Download

Strand A: School-based Induction GA PP

Teimpléid Bhreathnóireachta Iar-Bhunscoile
Download
Ionduchtú Scoilbhunaithe - Taisce-Foghlaim bunaithe ar phunann
Download
Ionduchtú Scoilbhunaithe - Foireann Tacaíochta Gairmiúla
Download
Ionduchtú Scoilbhunaithe - Comhráite Gairmiúla
Download
Ionduchtú Scoilbhunaithe - Breathnóireacht agus Plé
Download
Samplaí Sracphlean Droichead
Download
Related materials:Strand B: Additional Professional Learning Activities GA - PP

Droichead - Cnuaschruinniú 2 Acmhainní Úsáideacha - Iar-Bhunscoil
Download
Snáithe B: Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla Breise
Download
Droichead - Féilire do Chnuascruinnithe - 2023.2024
Download
Cnuaschruinnithe - Faisnéis Thábhachtach agus Prótacail Freastail - 2023.2024
Download
  • Déan iarratas chun tús a chur le próiseas 

  • An Próiseas a thabhairt chun Críche Foirm D: 

  • Droichead Forms

Schools offering the Droichead process

Post-Primary Schools offering the Droichead process
Download

Useful Publications GA - PP

Lámhleabhar Clarúcháin 2022.2023
Download
Teaching Council Registration Handbook 2023.2024
Download
Polasaí Droichead: An Chreatlach Ionduchtaithe Ghairmiúil Chomhtháite
Download
Post-qualification Professional Practice Conditions Transitionary Arrangements 2023.2024
Download
Coinníollacha maidir le Cleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta Treoir Ghairid
Download
An Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí
Download
Droichead Quality Assurance Report 2022
Download